Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nog geen nieuwe CAO VO

12 maart 2020 – Er zit nog weinig schot in de onderhandelingen over een nieuwe cao VO. Dat meldt de VO-raad. Het is tot nog toe niet gelukt om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen.

Blijf nu op de hoogte

48082 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De onderhandelaars zijn de afgelopen weken regelmatig bij elkaar geweest om tot oplossingen te komen. Naast de lonen, wordt er gesproken over de ketenbepaling, het convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de beschikbaarheidstabel en taakbeleid. Ook de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de schoolleiders.

In januari noemde de AOb al de meningsverschillen over onder andere de termijn waarop medewerkers een vaste aanstelling zouden moeten krijgen. De bonden pleiten voor maximaal twee jaar, maar de werkgevers willen deze termijn oprekken. Ook heerst er verschil van inzicht over de mate waarin afspraken over taakbeleid vastgelegd moeten worden.

Volgende week praten de onderhandelaars verder.

Uiterlijk 1 oktober moet er een nieuwe cao zijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris