Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders VO 2018 – 2019

18 december 2018 – Bestuurders in het voortgezet onderwijs krijgen met terugwerkende kracht een salarisverhoging van 2,35 procent per 1 juni 2018. Daarnaast wordt deze maand een eenmalige uitkering uitbetaald en volgt komende maand een nieuwe loonsverhoging.

Blijf nu op de hoogte

45079 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat blijkt uit het onderhandelaarsakkoord tussen de vereniging van toezichthouders VTOI-NVTK en Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV).

Trendbreuk
De salarissen van de cao Bestuurders VO volgen tot nu toe de stijgingen van de reguliere cao VO. Dat verklaart de salarisstap van 2,35 procent per 1 juni 2018 die in de cao VO is afgesproken. Vanaf 2019 wordt de trend van het volgen van de cao VO doorbroken en blijven salarisverhogingen 0,75 procent onder de procentuele verhogingen van de cao VO. Reden daarvan is dat de reguliere loonsverhoging voor het VO voor een groot aantal bestuurders een overschrijding van de Wnt-normen voor het onderwijs zou kunnen betekenen. Overigens is onlangs duidelijk geworden dat de Wnt-normen voor het onderwijs in 2019 flink omhoog gaan.

Voor bestuurders in het VO betekent de trendbreuk dat de salarissen per 1 januari 2019 met 1,4 procent omhoog gaan (in de reguliere cao VO worden de salarissen met 2,15 procent verhoogd per 1 juni 2019). Daarnaast wordt deze maand een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald. Voor beide salarisverhogingen en de eenmalige uitkering geldt als mits dat de Wnt-normen niet worden overschreden.

Omdat de OBV wilde vasthouden aan de salarisverhogingen van de cao VO, heeft de bestuurdersvereniging als voorwaarde gesteld dat de cao een looptijd heeft tot 1 november 2019.

Naast de salarisafspraken, zullen ook noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden doorgevoerd, om een eenduidige interpretatie te bevorderen.

Cao funderend onderwijs
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe cao voor het funderend onderwijs vanaf 2020. De vorderingen daarvan zullen volgens VTOI-NVTK dan ook in belangrijke mate de toon zetten voor nieuwe afspraken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris