Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Onderwijsadviesbureaus (GAO)

5 maart 2019 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Daarin zijn onder andere twee loonsverhogingen van in totaal 3,5 procent afgesproken. Dat meldt CNV.

Blijf nu op de hoogte

47924 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Gemaakte afspraken

  • De salarissen worden in twee stappen verhoogd: 2 procent per 1 januari 2019 en nog eens 1,5 procent per 1 augustus 2019*.
  • Ook zijn er afspraken gemaakt over een 60+- regeling. Hierbij kunnen medewerkers vanaf 60 jaar vijf jaar gedeeltelijk onbetaald verlof nemen als men minimaal 50 procent blijft werken. Gedurende die 5 jaar loopt de pensioenopbouw ongewijzigd door. Als men vijf jaar gebruik heeft gemaakt van de regeling, wordt voor de uren van het onbetaald verlof deeltijdontslag verleend.
  • De werkgevers sluiten op kosten van de werkgever voor alle medewerkers een arbeidsongeschiktheidsverzekering af (voorheen: IPAP-verzekering).
  • Gedurende de looptijd van de cao GAO wordt het functiereferentiegebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken.

* De structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1-8-2019 gaat bij de Stichting OnderwijsAdvies pas in per 1-1-2020. Een toelichting daarop vindt u in het akkoord.

Als het akkoord wordt gesteund door de medewerkers, wordt het omgezet in een definitieve cao.

De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris