Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2020

12 mei 2020 – Bonden en werkgeversorganisatie VSNU hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao universiteiten. Naast een loonsverhoging van 3 procent en een eenmalige uitkering van 750 euro, is er ook geld gereserveerd voor de problemen met tijdelijke contracten, ontstaan door de coronacrisis.

Blijf nu op de hoogte

47225 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het gaat om een cao met een looptijd van een jaar, tot en met 31 december 2020. Per 1 juni gaan de salarissen met 3 procent omhoog. Ook wordt komende maand een eenmalige uitkering van 750 euro uitbetaald, op basis van een fulltime dienstverband.

Gevolgen coronacrisis
Een belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen waren de tijdelijke contracten van bijvoorbeeld promovendi, onderzoekers en docenten die door de coronacrisis al enige tijd niet verder kunnen met hun onderzoek. Voor deze problemen is in het onderhandelaarsakkoord 0,45 procent van de beschikbare loonruimte gereserveerd. Over de besteding van dit geld worden nog nadere afspraken gemaakt. Naast de financiële kant, willen bonden en werkgevers ook kijken hoe het juridisch mogelijk gemaakt kan worden om onderzoek af te ronden. “Tijdelijke contracten kunnen soms niet zomaar verlengd worden. Het zou een enorme kapitaalvernietiging zijn als onderzoek daardoor niet afgerond kan worden”, aldus AOb-onderhandelaar Donald Pechler.

Regeling Vitaliteitspact verlengd
Ook is afgesproken de pilot Regeling Vitaliteitspact te verlengen tot en met 31 december 2021. Met deze regeling hebben medewerkers vanaf vijf jaar voor de aow-leeftijd de mogelijkheid minder te werken en zo gezond de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

Mobiliteit OBP
Voor Overig en beheerspersoneel (OBP) wordt de cao-tekst over mobiliteit geherformuleerd. Daarbij komt de nadruk op de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Ombudsfunctie op alle universiteiten
Verder komt, op basis van de evaluatie pilot ombudsman, op alle universiteiten een ombudsfunctie.

Carrièreperspectieven jong wetenschappelijk personeel
Tot slot komt er een onderzoek naar de carrièreperspectieven voor jong wetenschappelijk personeel in onderwijs en onderzoek. Het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden hierin meegewogen.

Als de achterban van bonden en VSNU instemmen met het akkoord, is de cao op 5 juni definitief.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris