Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onderhandelingen CAO Universiteiten in volle gang

13 april 2021 – Bonden en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn nog in afwachting van de financiële ruimte voor een nieuwe cao Universiteiten. Wel wordt al druk gesproken over het terugdringen van de werkdruk, verbeteren van de werkomstandigheden en het creëren van meer werkzekerheid.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt FNV.

Om loonafspraken te kunnen maken, moet bekend zijn welk bedrag het kabinet beschikbaar stelt. Daarvoor is het wachten op de definitieve ruimtebrief en de voorjaarsnota van het kabinet.

Werkdruk
Ondertussen wordt in werkgroepen gesproken over andere arbeidsvoorwaarden. Zo buigt de werkgroep werkdruk zich over de vraag wat er binnen een werkweek van wetenschappelijk en ondersteunend personeel verwacht mag worden. Ook doet de werkgroep aanbevelingen over hersteltijd zoals weken zonder vergaderingen en beperkt e-mailverkeer, een maximale schermtijd per dag en het recht op onbereikbaarheid in het weekend en tijdens vakanties. Verder wordt gekeken naar de voorwaarden voor de definitieve invoering van het vitaliteitspact en worden de mogelijkheden voor pensioensparen en eerder stoppen met werken onderzocht.

Hybride werken
In de werkgroep werkomstandigheden wordt gekeken naar wat nodig is om zowel thuis als op de universiteit gezond en met goede faciliteiten te kunnen werken. Daarvoor moeten passende financiële regelingen komen zoals een thuiswerk- en reiskostenvergoeding en vergoeding van thuiswerkvoorzieningen. Ook kijkt deze werkgroep naar het verkleinen van de flexibele schil van docenten en onderzoekers en de mogelijkheden om hen in vaste dienst te nemen.

De werkgever verwacht bezuinigingen vanuit de overheid. Om daar snel op te kunnen reageren, stelt de werkgever de ontslagbeschermingstermijn (10 + 3 maanden) en de lange bovenwettelijke uitkeringsduur bij werkloosheid ter discussie in een uitruil met meer vaste banen. “Met dit onderdeel zijn we dus nog lang niet klaar!”, laat FNV daar als reactie op weten.

Akkoord op 1 juni
Op 15 en 30 april wordt centraal verder onderhandeld. Daarin worden de rapportages van de werkgroepen meegenomen. Komende maand wordt uitsluitsel over de financiële mogelijkheden verwacht. Streven is om de onderhandelingen op 1 juni af te ronden met een passend akkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris