Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderweg naar één CAO voor primair en voortgezet onderwijs

29 september 2022 – In een gezamenlijke verklaring pleiten de onderwijsbonden voor één cao voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook willen ze voortaan rechtstreeks met de minister over de primaire arbeidsvoorwaarden onderhandelen.

In het in april gesloten Onderwijsakkoord spraken bonden en werkgevers al met de minister af om tot één cao voor het funderend onderwijs te komen. Doel hiervan is te voorkomen dat er een nieuwe loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs ontstaat en verdere harmonisatie waar nodig en nuttig tussen beide sectoren te realiseren.

Het ministerie heeft een verkenner aangesteld om dit traject te onderzoeken.

Drie hoofdlijnen
In de gezamenlijke brief stellen AOb, CNV Onderwijs, FNV en FvOv drie hoofdlijnen voor om tot één cao voor het basis- en voortgezet onderwijs te komen:

  • rechtstreeks onderhandelen met de minister over de primaire arbeidsvoorwaarden
    in het funderend onderwijs
  • salarissen uit de lumpsum
  • bestuurders in het funderend onderwijs vallen onder de onderwijs cao

De bonden realiseren zich dat een stelselwijziging niet één twee drie geregeld kan worden. Daarom willen ze de komende periode samen met het ministerie en werkgeversorganisaties, bespreken hoe de hoofdlijnen op korte, middellange en lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris