Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Eén onderwijsbevoegdheid voor leraren moet lerarentekort oplossen

13 november 2018 – Een andere opleidings- en arbeidsstructuur voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs moet het lerarentekort terugdringen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’.

Blijf nu op de hoogte

47925 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het advies is een antwoord op de vraag van de Tweede Kamer ‘Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren?’ Volgens de Onderwijsraad moeten de huidige aparte bevoegdheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs/mbo worden vervangen door één brede basisbevoegdheid voor alle leraren. Die nieuwe structuur biedt volgens de raad meer loopbaanmogelijkheden en helpt het lerarentekort op te lossen.

De kern van het lerarenberoep is volgens de raad in alle onderwijssectoren en vakken gelijk. Elke leraar ontwikkelt onderwijs, geeft les en evalueert. Naast deze basis hebben leraren specifieke kennis en vaardigheden nodig om les te geven in een bepaald vak of aan een bepaalde groep leerlingen.

Het voorstel van de raad bestaat uit een brede basisbevoegdheid met daarbovenop specifieke bevoegdheden en specialisaties. Als positief effect van de nieuwe structuur ziet de raad meer mogelijkheden om in een andere sector of in een ander vak les te geven. Dit maakt het beroep bovendien aantrekkelijker.

Het hoger- en universitair onderwijs reageren enthousiast op het advies. De Vereniging Hogescholen spreekt van “een zeer welkome dialoog die inzet op de kwalitatieve ontwikkeling van het leraarschap voor de lange termijn.” De VSNU vindt het advies goed aansluiten bij de huidige tijdsgeest. “Een systeem waarbij gericht de juiste kwaliteiten verworven kunnen worden past helemaal bij een tijd waar kennis snel ontwikkelt”, aldus Han van Krieken, rector van de Radboud Universiteit en bestuurlijk trekker van het dossier Leraren.

Eén cao voor alle onderwijssectoren
De Algemene Onderwijsbond spreekt in een eerste reactie van een “heel ingrijpend en breed advies”. Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zou het zelfs kunnen leiden tot één cao voor alle onderwijssectoren, wat in haar ogen een hele interessante gedachte is.

Lees hier het hele rapport van de Onderwijsraad.

Door: Redactie Ambtenarensalaris