Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderwijslonen kennen sterkste stijging ooit

10 oktober 2022 – In het derde kwartaal stegen de lonen in het onderwijs met 7 procent het meest van alle sectoren. Het blijkt tevens de hoogste stijging ooit in deze bedrijfstak. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks de toename zegt veertig procent van het onderwijspersoneel in financiële problemen te komen wanneer er pas in het voorjaar – bij nieuwe cao’s – een loonsverhoging komt, blijkt uit een enquête van de AOb onder ruim 1700 leraren en ondersteuners.

Grootste stijging sinds 2009
Overall laat het derde kwartaal een grote stijging zien. Met een toename van 3,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder gaat het volgens het CBS om de grootste loonstijging na het eerste kwartaal van 2009 (3,6 procent).

Overheid en onderwijs op kop
Met 4,9 procent gingen de lonen binnen de sector overheid in het derde kwartaal het meest omhoog. Het onderwijs vormt daarin met 7 procent een uitschieter. Een jaar geleden had het onderwijs met 0,7 procent nog de laagste loonstijging na de horeca (0,2 procent). Als een van de oorzaken van de stijging in het onderwijs noemt het CBS het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs afgelopen voorjaar.

Ruim onder inflatie
Ondanks de forse toename ligt de cao-loonontwikkeling nog ruim onder de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Die lagen volgens het CBS in het derde kwartaal 12,3 procent hoger dan een jaar eerder. 

Armoede
Uit de enquête van de AOb blijkt dat meer dan de helft van het onderwijspersoneel armoede onder leerlingen en studenten ziet. Maar ook leraren en ondersteuners zelf raken in de problemen, met name in de laagste salarisschalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris