Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderwijsvergoedingen augustus 2022

14 juli 2022 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging op basis van de nieuwe cao’s. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in het onderwijs. Zo werd in het voorjaar eindelijk de loonkloof gedicht tussen het primair en voortgezet onderwijs en zijn ook andere financiële regelingen gelijk getrokken. Zo is de bindingstoelage terug in het primair onderwijs. In 2018 verdween die met de introductie van nieuwe salarisschalen.

CAO’s 2022 – 2023
In zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs zijn onlangs nieuwe cao’s afgesloten. Voor het primair en voortgezet onderwijs gaat het om een cao voor de periode 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023 met een salarisverhoging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige uitkering van 500 euro bij een fulltime dienstverband. Beide cao’s zijn inmiddels definitief en aan de cao-teksten wordt nog gewerkt.

De cao mbo 2022 – 2023 is al wel beschikbaar en loopt van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. Hierin zijn de salarissen per 1 juli met 4,2 procent omhoog gegaan en is een eenmalige uitkering van 600 euro afgesproken.

Periodieke salarisverhoging
De periodieke salarisverhoging wordt voor zowel het primair, voortgezet als middelbaar (beroeps)onderwijs jaarlijks toegekend in augustus. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Overigens krijgt u deze verhoging alleen als u uw dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet heeft onderbroken. Voor het primair onderwijs geldt dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest of voor het hele schooljaar een benoeming of aanstelling had.

Bindingstoelage Primair en Voortgezet Onderwijs
In het primair en voorgezet onderwijs wordt in augustus de bindingstoelage uitgekeerd. Vanaf 1 augustus 2022 geldt de bindingstoelage voor team- en afdelingsleiders voor de salarisschalen tot en met 12. Tot op heden gold deze alleen voor team- en afdelingsleiders in schaal 12.

De bindingstoelage bedraagt in 2022 bij een normbetrekking:
Leraar: €1.591,09
Directiefunctie: €263,94
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €263,94
Onderwijskundig team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09

De bindingstoelage wordt uitgekeerd naar rato van de periode dat de medewerker sinds september het voorgaande jaar in dienst was. Bij ontslag voor 1 augustus, wordt de bindingstoelage direct na het ontslag over de periode van september tot de datum van ontslag uitgekeerd. Dit geldt alleen voor medewerkers die de bindingstoelage eerder hebben ontvangen. De medewerker die de toelage dit jaar voor het eerst zou ontvangen en voor augustus wordt ontslagen, ontvangt geen toelage.

Reiskostenvergoeding PO
Leraren in het primair onderwijs ontvangen in juli en augustus geen reiskostenvergoeding. Dit geldt ook voor directie en onderwijsondersteunende medewerkers met lesgebonden en/of behandeltaken. Aan onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken wordt alleen over de maand juli geen reiskostenvergoeding uitbetaald.

Reiskostenvergoeding VO
Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen maandelijks een bedrag aan reiskostenvergoeding. Rekeninghoudend met vakanties, is deze vergoeding voor docenten en directie gebaseerd op tien maanden per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld in twaalf termijnen en maandelijks uitbetaald. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij op jaarbasis 11/12 vergoed krijgen, met een maandelijkse uitbetaling.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris