Onderzoek vmbo: Wat is nodig om goed les te geven?

10 oktober 2017 – Wat moeten vmbo-docenten kennen en kunnen om aan de verschillende vmbo-leerwegen kwalitatief goed les te geven? Omdat de meningen hierover verdeeld zijn en beleid en praktijk niet altijd op elkaar aansluiten, doet onderzoeksbureau ResearchNed onderzoek onder docenten, schoolleiders en lerarenopleiders in het vmbo. Dat meldt de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, Vereniging Hogescholen, Onderwijscoöperatie, VO-Raad en Stichting Platforms VMBO en richt zich op de vraag wat docenten en scholen in het vmbo echt nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Vmbo-docenten, -schoolleiders en -lerarenopleiders worden opgeroepen hun mening te geven.

Geef uw mening
Voor het onderzoek is onder meer een vragenlijst ontwikkeld voor docenten, schoolleiders en lerarenopleiders. Het gaat om:

  • docenten in het vmbo in één of meer avo-vakken,
  • docenten in één of meer avo-vakken in een gemengde brugklas (vmbo/havo),
  • schoolleiders op een vmbo-school of een vo-school met een vmbo-afdeling,
  • tweede- of eerstegraads lerarenopleiders in één of meer avo-vakken, of
  • lerarenopleiders aan de pabo

Behoort u tot de doelgroep en wilt u meewerken? U kunt zich hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link naar de vragenlijst. U kunt de vragenlijst invullen tot vrijdag 13 oktober 17.00 uur.

In het onderzoek worden ook focusgroepen georganiseerd met docenten, schoolleiders, lerarenopleiders en leerlingen in het vmbo. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aan het eind van de vragenlijst opgeven. De resultaten uit deze bijeenkomsten worden samen met de resultaten uit de vragenlijst gebruikt om tot oplossingen voor een betere aansluiting tussen beleid en praktijk te komen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris