Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onrust in openbaar onderwijs door invoering Wnra

14 november 2019 – De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 zorgt voor onrust in het openbaar onderwijs. Dat meldt de AOb naar aanleiding van reacties van leden die een nieuw contract van hun werkgever hebben gekregen.

Blijf nu op de hoogte

47586 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Van aanstellingsovereenkomst naar arbeidscontract
Per 1 januari wijzigt de huidige aanstellingsovereenkomst van medewerkers in het openbaar onderwijs in een arbeidscontract zoals dat nu al geldt voor medewerkers in het bijzonder onderwijs. Aanleiding van de wijziging is de Wnra die vanaf 1 januari 2020 van kracht wordt. Met die wet krijgen medewerkers in het openbaar onderwijs hetzelfde soort contract en dezelfde rechtspositie als hun collega’s in het bijzonder onderwijs.

De invoering van de Wnra is in principe een puur administratieve wetswijziging, waarbij werkgevers niets aan de arbeidsvoorwaarden mogen wijzigen. Ook tellen alle eerdere aanstellingen mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Werkgevers hoeven daarom ook geen nieuwe contract aan te bieden, omdat de aanstellingsovereenkomst automatisch overgaat in een arbeidscontract.

Wijzigingen
Toch blijken sommige werkgevers volgens de onderwijsbond toch een nieuw contract aan te bieden en daarin ook wijzigingen aan te brengen. De AOb noemt een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ als voorbeeld. In zo’n beding mag de werkgever bij zwaarwegende omstandigheden eenzijdig de arbeidsvoorwaarden aanpassen, zoals wijzigingen in het werkrooster, het takenpakket of het personeelsreglement.

De bond adviseert medewerkers in het openbaar onderwijs die een nieuw contract krijgen toegeschoven hun vakbond te raadplegen om het contract te laten lezen en bij twijfel vooral niet te tekenen en hier eventueel uitstel voor te vragen. Medewerkers in het voortgezet onderwijs wordt geadviseerd de cao erbij te pakken. Werkgevers in het vo zijn verplicht bij het aanbieden van een nieuw contract gebruik te maken van de model-arbeidsovereenkomst zoals opgenomen in de cao.

Door: Redactie Ambtenarensalaris