PO in actie kondigt nieuwe staking aan als reactie op het regeerakkoord

10 oktober 2017 – In reactie op het vanmiddag gepresenteerde regeerakkoord van Rutte III kondigt PO in actie een nieuwe, tweedaagse, staking aan. “Klip en klaar: Twee dagen staken in november”, schrijft de actiegroep in een zojuist uitgebracht persbericht.

Vanmiddag presenteerde het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een regeerakkoord met 1,5 miljard euro aan structurele investeringen in het onderwijs, waarvan in totaal 720 miljoen voor het primair onderwijs. Dat is iets meer dan de helft van de 1,4 miljard die PO in actie claimt. De lerarenactiegroep liet vorige week al weten met minder dan 1,4 miljard geen genoegen te nemen en in dat geval opnieuw te gaan staken. Zij zeggen zich hierin gesteund te weten door de PO-Raad en proberen ook de andere partners uit het PO-front mee te krijgen. “Samen staan we sterk, dat is na 5 oktober wel duidelijk”, aldus de leraren.

Addertje onder het gras
Naast een tegenvallend regeerakkoord, wijst onderwijsvakbond AOb op ‘een addertje onder het gras’ in het akkoord. De 270 miljoen voor de lerarensalarissen wordt in het regeerakkoord gepresenteerd als ‘modernisering cao primair onderwijs’. Daarbij koppelt het kabinet de investering in de lerarensalarissen rechtstreeks aan het verlagen van bovenwettelijke regelingen. Volgens de AOb doet dit denken aan het Nationaal Akkoord uit 2013 waar ook voorwaarden werden verbonden aan extra investeringen.

Ook het verhaal rond de vorige week aangekondigde investering van 500 miljoen voor verlaging van de werkdruk, blijkt bij nader inzien minder rooskleurig. Niet alleen ligt het bedrag 50 miljoen euro lager, maar is deze 450 miljoen ook nog eens inclusief een kleinescholentoelage van 20 miljoen voor een ‘pluriform scholenaanbod’. Pas in 2021, het laatste jaar van de coalitie, komt de volledige investering aan de orde. Voor volgend jaar staat er 10 miljoen op de begroting.

In gesprek met leraren
Omdat nog niet duidelijk is hoe de toegezegde bedragen precies ingevuld worden, hoopt PO in actie dat de nieuwe, nog aan te stellen OCW-bewindslieden, hierover in gesprek gaan met de leraren. “In gesprek met leraren, in plaats van over leraren. Wij verdienen het namelijk om voor vol aangezien te worden. Dat verdient het onderwijs, dat verdienen anderhalf miljoen kinderen en hun ouders.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Afbeelding: Demonstratie leraren op het Malieveld, ANP