Als eerste op de hoogte

48383 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Ruim 6 procent erbij in CAO Onderzoekinstellingen 2022 – 2023

7 juli 2022 – Ruim 6 procent meer salaris, een eenmalige uitkering en aanvullende afspraken over het betaald ouderschapsverlof. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao onderzoekinstellingen.

Komende maand gaan de salarissen met 4 procent omhoog. Per 1 januari 2023 komt er nog eens 2 procent bij.

Ter compensatie van de cao-loze periode sinds 1 januari 2022 ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.050 euro bruto bij een volledig dienstverband. De uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is tussen 1 januari en 30 juli 2022.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
Per 1 augustus 2022 hebben alle werkende ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof op basis van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Die wet bepaalt dat iedere werkende ouder in het eerste levensjaar van het kind 9 weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen tegen 70 procent van het UWV-dagloon. De cao onderzoekinstellingen kende al een regeling voor betaald ouderschapsverlof. Deze regeling wordt op basis van de nieuwe wet aangepast. In de huidige regeling kunnen medewerkers 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 55 procent van het loon als dit verlof wordt opgenomen voor de vierde verjaardag van het kind. Dit percentage wordt verhoogd naar 70 procent als medewerkers deze weken in het eerste levensjaar opnemen. Overblijvende uren van de 13 betaalde weken kunnen na de eerste verjaardag alsnog tegen 55 procent van het salaris worden opgenomen, mits deze uren worden opgenomen voordat het kind 4 jaar wordt. De overige 13 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald en kunnen tot de achtste verjaardag worden gebruikt.

Inclusiviteit en diversiteit
De onderhandelaars willen in een volgende cao ook afspraken maken over inclusiviteit en diversiteit. Daarbij wordt gedacht aan verlof voor transgender medewerkers die in transitie gaan en verlof bij andere dan alleen christelijke religieuze feestdagen, zoals het Suikerfeest.

De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO Onderzoeksinstellingen 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48383 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris