Salaris en werkdruk belangrijkste thema’s in nieuwe cao mbo

7 november 2017 – Meer salaris, minder werkdruk. Dat zijn de twee grote pijlers in de inzet voor een nieuwe cao voor het mbo, die de bonden aan de werkgever hebben overhandigd.

De cao mbo is per 1 oktober ongewijzigd verlengd om rust te creëren voor een nieuwe cao. Vorige week hebben de eerste gesprekken voor nieuwe afspraken plaatsgevonden. De bonden hebben hun inzet verdeeld in doelen voor de korte en doelen voor de lange termijn. Voor 2018 betekent dat onder andere een looneis van 3,5 procent. “Het loon van het mbo-personeel moet echt omhoog. Zeker als we te maken krijgen met lerarentekorten op korte termijn. De salarissen lopen steeds verder achter in vergelijking met andere hbo-functies”, zegt AOb-bestuurder Tamar van Gelder.

Ook zijn de bonden van mening dat nu maatregelen tegen de hoge werkdruk nodig zijn om de kwaliteit van het mbo-onderwijs te waarborgen. Zo moet het aantal lesuren de komende jaren flink omlaag om ruimte te maken voor bijkomende taken als stagebegeleiding, examinering en het ontwikkelen van nieuwe lessen. De bonden spreken van een stapsgewijze lesreductie van 20 procent. In de nieuwe cao willen zij een eerste stap in die richting zetten.

Om starters te behouden, willen de bonden ook het aantal lessen in de eerste twee jaar van de carrière van een mbo-docent terugbrengen. “Deze groep heeft het extra zwaar en haakt vaak af vanwege de enorme werkdruk”, aldus Van Gelder. Ook pleiten de bonden voor een starterscoach bij wie beginnende docenten terecht kunnen.

Andere onderwerpen zijn onder andere een individueel scholingsbudget voor docenten, onderwijsondersteuners en stafmedewerkers en meer duidelijkheid over het persoonlijk budget van 50 euro per schooljaar.

De volledige inzet van de bonden vindt u hier.

Door: Redactie Ambtenarensalaris