Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Salarisnorm onderwijsbestuurders flink omhoog

10 december 2018 – Het wettelijk maximum inkomen van onderwijsbestuurders gaat in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent omhoog. Dat blijkt uit de nieuwe normen van de Wet normering topinkomens (Wnt) voor 2019, die jaarlijks worden geïndexeerd.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De Algemene Onderwijsbond (AOb) spreekt in een reactie van ‘een verkeerd signaal’.

Wat onderwijsbestuurders maximaal mogen verdienen is afhankelijk van de omvang en complexiteit van hun instelling. Er bestaan zeven salarisklassen waarvan de hoogste gelijk is aan een ministerssalaris. Die hoogste norm komt volgend jaar uit op 194.000 euro, een toename van ruim 7 procent ten opzichte van 2017 (181.000 euro). Een vergelijkbare stijging geldt ook voor de andere salarisklassen. Zo mogen bestuurders van middelgrote onderwijsorganisaties komend jaar 152.000 euro verdienen, waar dat in 2017 nog 141.000 euro was.

Tabel: AOb

De AOb noemt verschillende redenen voor de relatief grote verhoging van de norm. Allereerst is de ministersnorm in twee stappen verhoogd: op basis van de contractuele loonontwikkeling bij de overheid die het CBS vaststelt en jaarlijks wordt gevolgd en de nieuwe cao Rijk. Vervolgens wordt dit bedrag afgerond op hele duizendtallen “omdat een rond bedrag praktischer is bij de uitvoering en communicatie. Bovendien werd er geen bezwaar in gezien, omdat het bezoldigingsmaximum een plafond is en niet een daadwerkelijke loonstijging”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De verhoging van de Wnt wil overigens niet zeggen dat het salaris van bestuurders net zo hard omhoog gaat. Zo hebben bestuurders in het primair onderwijs hun eigen cao waarin een gelijke loonstijging als voor medewerkers wordt aangehouden. Ook maakt volgens de AOb een deel van de bestuurders andere afspraken met hun toezichthouders, buiten de cao om. Met de hogere norm kunnen nieuwe bestuurders hoger inzetten bij de salarisonderhandelingen. Bestuurders die meer verdienen dan volgens hun salarisklasse is toegestaan en gebruikmaken van een overgangsregeling, hoeven met de hogere norm minder of niets in te leveren.

De AOb vindt het onterecht dat onderwijsbestuurders er van het kabinet blijkbaar meer op vooruit mogen gaan dan het onderwijspersoneel en spreekt van een verkeerd signaal. “Een dubbele indexering is absoluut onwenselijk. Net als het afronden op duizendtallen. Dat doen we in de cao’s ook niet. Ik denk dat personeelsleden in het onderwijs ook best hun salaris op hele duizendtallen naar boven zouden willen afronden. Wat de AOb betreft, horen bestuurders in het onderwijs thuis in de cao voor het personeel”, licht AOb-bestuurder Douwe van der Zweep toe.

Door: Redactie Ambtenarensalaris