Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Salarisverhoging CAO HBO 2020 deze maand van kracht

8 juli 2020 – Volgens afspraak worden deze maand de salarissen in het hbo met 2,75 procent verhoogd. Dat volgt uit de in juni definitief geworden cao hbo 2020.

Blijf nu op de hoogte

47226 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het betreft de enige salarisverhoging in de cao vanwege de kortdurende looptijd van de beperkte cao: 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Wel werd afgelopen maand al een eenmalige uitkering van 880 euro naar rato uitbetaald.

Alle gemaakte afspraken zijn terug te vinden in het principeakkoord cao hbo 2020. De cao-tekst is nog niet beschikbaar.

Door: Redactie Ambtenarensalaris