Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Schoolleiders gevraagd voor functiebeschrijving en beloning

21 januari 2019 – De komende tijd wordt gewerkt aan nieuwe functiebeschrijvingen voor schoolleiders in het primair onderwijs. Bonden en PO-Raad roepen daarvoor schoolleiders op mee te denken over de inhoud.

Blijf nu op de hoogte

48349 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nieuwe functiebeschrijvingen zijn nodig omdat het beroep van schoolleider de afgelopen jaren behoorlijk veranderd is. In de cao PO 2018 – 2019 is daarom afgesproken dat bonden en PO-Raad de positie en beloning van schoolleiders en leidinggevenden onderzoeken.

Begin februari vinden op verschillende locaties bijeenkomsten plaats. Bent u schoolleider en wilt u meedenken over de inhoud en beloning van uw functie, dan kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten. De onderhandelaars streven naar een evenwichtige afspiegeling van het onderwijsveld en spreiding over werkgevers. U hoort daarom uiterlijk een week voor de bijeenkomst of u wordt uitgenodigd.

Bijeenkomsten

 • (Adjunct-)schoolleiders van kleine en gemiddelde scholen (tot 225 leerlingen)
  Dinsdag 5 februari, 9.30-12.30 uur. Locatie: AVS, Herenstraat 35, Utrecht
 • Bovenschoolse (adjunct-) schoolleiders
  Dinsdag 5 februari, 13.30-16.00 uur. Locatie: AVS, Herenstraat 35, Utrecht
 • Schoolleiders van grote en middelgrote scholen (vanaf 225 leerlingen)
  Maandag 11 februari, 9.30-12.30 uur. Locatie: PO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht
 • Schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  Maandag 11 februari, 13.30-16.00 uur. Locatie: PO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht
 • Directeuren van samenwerkingsverbanden
  Vrijdag 15 februari, 9.30-12.30 uur. Locatie: CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
 • (Adjunct-) schoolleiders van √©√©npitters
  Vrijdag 15 februari, 13.30-16.00 uur. Locatie: CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht

Door: Redactie Ambtenarensalaris