Staking 5 oktober: geen recht op salaris

12 september 2017 – Op 5 oktober wordt er gestaakt in het primair onderwijs. Wettelijk gezien mogen deze uren niet doorbetaald worden, maar volgens Sander Dekker van OCW is het een zaak tussen werkgevers en werknemers.

Naar aanleiding van de staking in het primair onderwijs op 5 oktober leggen onderwijsjuristen van VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, uit wat een staking betekent voor het salaris. Zij benadrukken dat bij een staking de regel geldt ‘geen arbeid, geen loon’. Daarbij wijzen ze op artikel 627 van het Burgerlijk Wetboek 7 en artikel 11.2 lid 6 van de cao PO (en artikel 19.2 lid 6 van de cao VO). Kort gezegd komt het er op neer dat over stakingsuren geen recht op salaris bestaat.

Bij de werkonderbreking van basisschoolleraren op 28 juni wilde een scholenstichting in de regio Nijmegen deze tijd niet doorbetalen. In antwoord op Kamervragen┬ázei staatssecretaris Dekker daarover: “Stakingen en werkonderbrekingen zijn een zaak van werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen het salaris over de tijd van werkonderbreking doorbetalen, maar zijn daartoe niet verplicht.”

Volgens de juristen van VOS/ABB staan de instanties die toezien op het naleven van de wet, onder verantwoordelijkheid van de minister, in dit geval staatssecretaris Dekker. In hun toelichting schrijven ze hierover: “Als die vindt dat er niet gehandhaafd hoeft te worden op scholen die onrechtmatig geld uitgeven aan salaris voor niet-gewerkte uren, dan is dat diens politieke en beleidsmatige keuze.”

Gaat u op 5 oktober staken en besluit uw school u deze uren door te betalen. dan overtreedt uw school de wet. Bent u lid van een vakbond, dan kunt u wel een stakingsuitkering krijgen wanneer u zich laat registreren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris