Steeds minder geld naar personeel

7 september 2017 – Van de schoolbudgetten in het primair onderwijs gaat steeds minder naar personeel. Terwijl de budgetten omhoog gingen, besteedden schoolbesturen de afgelopen vijf jaar zo’n 2 procent minder aan personeelskosten. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Waar het totale schoolbudget de afgelopen jaar met 0,4 procent toenam, daalden de personeelsuitgaven met 2,3 procent. In plaats daarvan gaat er meer naar huisvesting, afschrijvingen, apparatuur en leermiddelen.


Uit een rapport over materiële instandhouding van Berenschot bleek begin dit jaar al dat tekorten op bijvoorbeeld huisvesting en apparatuur ten koste gaan van personeel. Een rapport van onderzoeksinstituut SEO van de Universiteit van Amsterdam afgelopen zomer bevestigt dat. “Hogere materiële kosten worden gecompenseerd door minder middelen in te zetten ten behoeve van het personeel”, concludeert SEO. “Een confrontatie tussen eisen, kosten en bekostiging in het primair onderwijs”, schrijft de AOb. Dat er geld van personeel naar materieel gaat, is volgens de onderwijsbond voelbaar in de klassen en de salarissen. Volgens cijfers van DUO en het ministerie van OCW daalde het aantal personeelsleden harder dan het aantal leerlingen. Er wordt dus meer meer gedaan met minder mensen. De doelstelling om 40 procent van de leraren in salarisschaal-LB te plaatsen blijft daarmee ook achter en blijft volgens de AOb hangen op 26 procent.

Door: Redactie Ambtenarensalaris