Terugdringen flexwerk HBO lijkt ‘onmogelijke opdracht’

1 november 2018 – Volgens de cao hbo moet het aantal tijdelijke contracten naar beneden, maar in de praktijk komt daar nog niets van terecht. Oorzaak zou zijn dat de medezeggenschapsraden, die moeten instemmen, hiervoor te weinig kennis hebben.

Blijf nu op de hoogte

47578 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

In de cao hbo 2018 – 2020 is afgesproken dat het aantal flexwerkers omlaag moet, liefst nog dit collegejaar, maar dit lijkt zeker op korte termijn niet te gebeuren. Omdat de verschillen tussen hogescholen te groot zijn, ontbreekt het aan een landelijke norm. Daarom moeten hogescholen samen met de medezeggenschapsraad zelf bepalen waar de grens ligt. Volgens AOb-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg worstelen veel raden met dezelfde vraag. “Het is dubbel, ze vinden enerzijds dat het flexwerk is doorgeschoten, maar ze zien anderzijds ook de voordelen ervan.” Onzekerheid over toekomstige studentenaantallen of verwachte krimp, zorgen er volgens Van der Ploeg voor dat scholen en ook raden minder snel geneigd zijn mensen in vaste dienst te nemen.

Volgens de Vereniging van medezeggenschapsraden van hogescholen (VMH) ligt de oorzaak bij een gebrek aan expertise bij de raden. “We hebben totaal geen aanknopingspunten van hoe we het juiste aandeel flexwerkers zouden moeten bepalen”, aldus bestuurslid Joost Ansems. De cao stelt de raden volgens hem dan ook voor een ‘onmogelijke opdracht’. “De onderhandelaars kwamen er niet uit en hebben de kwestie bij ons over de schutting gegooid. Prima, maar zorg dan wel voor de nodige training en scholing.” Investering in de medezeggenschap is volgens Ansems dan ook nodig om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de cao.

Door: Redactie Ambtenarensalaris