Tweede Kamer tegen gelijktrekken salarissen primair- en voortgezet onderwijs

9 april 2018 – De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor hogere salarissen in het primair onderwijs. De daarvoor ingediende motie is met ruime meerderheid verworpen. 

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De indieners van de motie vinden de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te groot en niet terecht en vragen de regering in de Voorjaarsnota geld vrij te maken om deze kloof te dichten. In de motie schrijven zij dat het werk van leraren in het basis- en voortgezet even belangrijk is en dat er snel een oplossing moet komen voor het lerarentekort in het basisonderwijs.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben de motie verworpen, net als PVV, SGP en Forum voor Democratie. De motie werd ingediend door PvdA, SP, Partij voor de Dieren en DENK. In totaal stemden 97 Kamerleden tegen en 46 voor. 

Door: Redactie Ambtenarensalaris