Ultimatum geëiste 1,4 miljard voor primair onderwijs

9 november 2017 – PO-front heeft onderwijsminister Slob een ultimatum gesteld voor de geëiste investering van 1,4 miljard voor het primair onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord hoe de minister dit bedrag vrijmaakt. Zo niet, dan volgt op 12 december een landelijke staking. Dat melden de betrokken onderwijsorganisaties.

Afgelopen dinsdag sprak PO-front met de minister. Beiden maken zich er hard voor dat er op korte termijn een invulling komt voor de toegezegde bedragen van 270 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen voor werkdrukbestrijding. Voor het PO-front blijft het uitgangspunt dat de huidige bedragen slechts een begin zijn en er zo snel mogelijk meer beschikbaar komt, tot de geëiste 1,4 miljard. Ook roepen de onderwijsorganisaties de minister op een eind de maken aan de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs.

Door: Redactie Ambtenarensalaris