Update CAO-onderhandelingen MBO

16 april 2018 – Tijdens de laatste onderhandelingen voor een nieuwe cao MBO hebben werkgevers en bonden overeenstemming bereikt over een herziene Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR). Ook reparatie van het Anw-hiaat, het functiewaarderingssysteem en carrièreontwikkeling stonden op de agenda.

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de sociale partners.

Herziening ZAR
De ZAR wordt volledig herzien en gaat in per 1 mei a.s. De nieuwe afspraken worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Reparatie Anw-hiaat
De vakbonden willen dat het mogelijke Anw-hiaat dat ontstaat door afschaffing van de Anw-compensatie door ABP per 1 mei a.s., wordt gerepareerd. Tijdens het overleg werd duidelijk dat alle werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden zich via een collectieve regeling op instellingsniveau (bij) te verzekeren.

Oneigenlijke constructies
Ook hebben de onderhandelaars afspraken gemaakt over het gebruik van oneigenlijke constructies en oneigenlijk gebruik van legitieme constructies bij het aannemen van medewerkers. Beide partijen zijn van mening dat dit niet past bij de sector. Daarom gaan de vakbonden in een dergelijk geval eerst in gesprek met het lokaal bestuur. Als dit nergens toe leidt, kloppen ze aan bij de MBO-raad.

Functiewaarderingssysteem
Er wordt een onderzoek ingesteld naar een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem voor het mbo. Daarbij wordt gekeken naar modernisering van het FUWA-MBO en de mogelijke keuze voor een nieuw systeem.

Carrièreontwikkeling
In het kader van carrièreontwikkeling, bekijken beide partijen de komende tijd wat nodig om medewerkers meer eigenaar en regisseur van hun carrière te maken.

In mei praten de onderhandelaars verder.

Bekijk hier de cao-inzet van de bonden

Hier vindt u de inzet van de MBO-raad

Door: Ambtenarensalaris