Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vergoeding voor extra werk eindexamens VO

25 maart 2021 – Docenten en ondersteuners die extra werk moeten verrichten voor de eindexamens in het voortgezet onderwijs ontvangen hiervoor een vergoeding. Dat hebben de bonden afgesproken met de VO-raad.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De eindexamens in het vo vragen dit jaar meer werk dan normaal. Het kabinet heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld om dit extra werk te compenseren.

1.300 euro
Omdat de werkzaamheden uit het derde tijdvak in regio Noord kunnen doorlopen tot in de eerste week van de zomervakantie, ontvangen docenten in deze regio een vergoeding van 1.300 euro bruto of een vergoeding in tijd, van vijf werkdagen. Ook andere bij het centraal examen betrokken medewerkers worden gecompenseerd.

Regio Midden en Zuid
Docenten en ondersteuners in de regio’s Midden en Zuid krijgen ook compensatie voor het extra werk dat voortvloeit uit de extra herkansingsmogelijkheid en de organisatie van het verlengde tweede tijdvak en het derde tijdvak. De hoogte daarvan wordt op schoolniveau bepaald.

Bekijk de volledige regeling in het Convenant compensatie extra werk eindexamens 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris