Werkdrukakkoord voor het primair onderwijs

12 februari 2018 – Er is een akkoord over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Het kabinet heeft vertrouwen in de werkdrukverlagende plannen van de sector en stelt het geld vanaf komend schooljaar beschikbaar.

Blijf nu op de hoogte

40711 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat melden de bonden en Rijksoverheid.

Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar 237 miljoen extra om de werkdruk aan te pakken. Voor het schooljaar 2021/2022 loopt dit op tot 430 miljoen. Voor een gemiddelde school met 225 leerlingen komt het neer op 35 duizend voor komend schooljaar, tot 65 duizend voor 2021/2022 en structureel daarna.

Alle betrokken partijen zijn blij met het resultaat. “Het onderwijs heeft hier hard voor geknokt. We zijn blij met dit geld, dat werkdruk op basisscholen moet verminderen en dat gelukkig snel beschikbaar komt. Dat is winst voor leraren en leerlingen. Zij moeten het verschil gaan merken in de klas”, laten ze in een gemeenschappelijke verklaring weten.

School bepaalt zelf
Afgesproken is dat scholen zelf mogen bepalen hoe ze het geld gaan besteden. Wat effectief is verschilt namelijk per school. Zo kan het geld ingezet worden voor vakleraren, onderwijsassistenten of ict. Wel is het van groot belang dat het geld alleen besteed wordt aan zaken die de werkdruk echt kunnen verlagen. “Hier voelen we ons samen verantwoordelijk voor. Daarom laten scholen zien hoe ze het geld uitgeven en kunnen leraren – via de medezeggenschapsraad – een vinger aan de pols houden.”

Met het bereiken van het werkdrukakkoord zijn nog niet alle problemen in het basisonderwijs verdwenen. Ook het lerarentekort, passend onderwijs en de krimp vragen aandacht. Daarom praten minister Slob en de partijen verenigd in PO-front de komende tijd verder over de lange termijn plannen om het basisonderwijs weer aantrekkelijk te maken. “Maar het geld voor werkdruk is een groot en structureel bedrag. Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.”

Salarissen
Over de 270 miljoen voor hogere salarissen worden afspraken gemaakt in de cao-onderhandelingen die inmiddels ook bezig zijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris