Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Werkdrukplannen universiteiten beschikbaar

26 april 2018 – De werkdrukplannen van alle universiteiten zijn beschikbaar. Daarmee is de cao-afspraak door de werkgevers nagekomen. Dat meldt de vakbond voor de wetenschap (VAWO).

Blijf nu op de hoogte

49233 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In de cao universiteiten, die eind vorig jaar nog met een jaar verlengd werd, is afgesproken dat iedere universiteit eind 2017 een plan van aanpak klaar heeft over de aanpak van de werkdruk. Die afspraak bleek voor diverse universiteiten niet op tijd haalbaar, maar is nu alsnog gerealiseerd.

Als oorzaken van de groeiende werkdruk op universiteiten noemt VAWO-directeur Donald Pechler het toenemende aantal studenten, doorwerken tijdens ziekte, de verengelsing en doorgeslagen bureaucratie. Pechler is blij dat alle universiteiten het probleem erkennen, maar beseft tegelijk dat het oplossen niet eenvoudig is.

Omdat de situatie per universiteit verschilt, heeft elke universiteit een eigen plan opgesteld. Pechler kan zich daar wel in vinden, maar maakt zich zorgen over de uitvoering. “Mijn grote angst is dat het bij papier blijft. Het is een ingewikkeld probleem om aan te pakken en de vraag is of iedereen daar evenveel belang bij heeft. Daarom willen we als VAWO goed de vinger aan de pols houden en blijven monitoren of de voorgestelde plannen ook daadwerkelijk de werkdruk verlagen.”

Bekijk hieronder de diverse werkdrukplannen.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Leiden Universiteit

Maastricht University

Open Universiteit

Radboud Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Tilburg University

Universiteit van Amsterdam

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen University & Research

KNAW

Door: Redactie Ambtenarensalaris