Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Zomer in het onderwijs: salarisverhoging, bindingstoelage en reiskosten

9 juli 2024 – Waar mbo-medewerkers inmiddels een nieuwe cao hebben, wordt er voor hun collega’s in het primair en voortgezet onderwijs nog volop onderhandeld. Wel ontvangen medewerkers in de drie onderwijssectoren komende maand de jaarlijkse periodieke salarisverhoging en de bindingstoelage.

Nieuwe cao’s in onderhandeling
Afgelopen maand werd de cao mbo voor 2024 definitief. Tegelijkertijd gingen de onderhandelingen voor nieuwe cao’s voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs van start. Deze cao’s lopen nog tot 1 oktober 2024. Inmiddels hebben de eerste gespreksrondes plaatsgevonden. Met de vakanties voor de deur, worden de gesprekken in september vervolgd.

Periodieke salarisverhoging PO, VO en MBO
In de cao’s voor zowel het basis-, voortgezet- als mbo-onderwijs is het al jaren gebruikelijk om de jaarlijkse loonsverhoging toe te kennen in augustus. Die staat dus ook voor komende maand weer gepland. Zolang u nog niet aan het maximum van uw schaal zit en een positieve beoordeling heeft, krijgt u er in augustus een periodiek bij. Werkt u in het primair onderwijs en ontvangt u nu salaris volgens de LB-schaal 9, regel 7, dan gaat u komende maand naar LB 9 regel 8. Voor het primair onderwijs geldt de periodieke salarisverhoging alleen als het dienstverband in het afgelopen jaar tussendoor niet is onderbroken. Eerder gold nog dat u in het afgelopen schooljaar minstens 60 dagen werkzaam moet zijn geweest om voor de periodieke verhoging in aanmerking te komen. Die bepaling is vervallen.

Bindingstoelage primair en voortgezet onderwijs
Zit u aan het einde van uw salarisschaal waardoor u er geen periodiek meer bij kunt krijgen, dan ontvangt u, afhankelijk van uw functie, de bindingstoelage. In het primair onderwijs is de bindingstoelage bedoeld voor leraren, directeuren, adjunct-directeuren en oop’ers in schaal 9. De bindingstoelage in het voortgezet onderwijs geldt voor leraren, directieleden, onderwijskundig team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12 en medewerkers in schaal 9. De bindingstoelage wordt net als de periodieke salarisverhoging jaarlijks in augustus uitgekeerd.

De bindingstoelage voor het PO bedraagt dit jaar bij een normbetrekking:

  • Onderwijsondersteunend personeel schaal 9: € 263,94
  • Leraren: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D11 en D12: € 1.591,09
  • Directeuren in schaal D13 en hoger: € 263,94
  • Adjunct-directeuren in schaal A10, A11 en A12: € 1.591,09
  • Adjunct-directeuren in schaal A13 en hoger: € 263,94

De bindingstoelage VO bedraagt in 2024 bij een normbetrekking:

  • Leraar: €1.591,09
  • Directiefunctie: €263,94
  • Medewerkers met een functie in schaal 9: €263,94
  • Onderwijskundig team- of afdelingsleiders tot en met schaal 12: €1.591,09

Bindingstoelage MBO
De bindingstoelage voor het MBO is sinds 1 juli 2016 vervallen, maar wordt nog wel jaarlijks uitgekeerd aan medewerkers die de bindingstoelage al voor 1 juli 2016 ontvingen.

De bindingstoelage MBO bedraagt voor 2024:
LB: €1.368
LC: €1.524
LD: €1.692
LE: €1.480
OP: €459,57

Reiskostenvergoeding PO in de zomermaanden
Tot afgelopen jaar ontvingen medewerkers in het primair onderwijs zowel in juli als augustus geen reiskostenvergoeding. Sinds 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding voor het PO niet meer gebaseerd op het daadwerkelijke aantal kilometers, maar wordt een vast bedrag per maand uitbetaald. Alleen in augustus wordt geen reiskostenvergoeding uitbetaald. In het voortgezet en mbo onderwijs wordt de reiskostenvergoeding ook in juli en augustus uitbetaald volgens een vast maandelijks bedrag.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris