Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Acties vroegpensioen politie in voorbereiding

12 maart 2020 – Politiemedewerkers zijn boos over het voorstel van de werkgever voor een nieuwe vroegpensioenregeling. Eerder maakten de bonden hun onvrede al bekend. “Het is tijd voor actie”, melden de bonden.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Als het voorstel van de werkgever erdoor komt, betekent dat dat maar een klein deel eerder kan stoppen met werken. De werkgever wil een regeling die alleen geldt voor executieve medewerkers in het domein uitvoering, die bij ontslag een diensttijd van minimaal 40 politiejaren hebben en 65 jaar zijn. Voor bonden en medewerkers is dat onaanvaardbaar. De medewerkers vinden dat je na 45 dienstjaren, los van leeftijd, de keus moet hebben om te stoppen of door te gaan.

Naast de onderhandelingen, bekijken de bonden in overleg met de regionale actieteams, wat nodig is om de onderhandelingen kracht bij te zetten. Als eerste zou de verkeersteams gevraagd worden de snelheidsverlaging naar 100 km/uur niet te handhaven. Ook wordt gekeken naar een koppeling met komende demonstraties en evenementen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris