Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO-afspraken over dienstreizen en studiefaciliteiten Politie uitgesteld

7 oktober 2019 – De uitwerking van de in de cao Politie gemaakte afspraken over compensatie van eigen tijd bij dienstreizen vanaf het eigen woonadres en een nieuwe studiefaciliteitenregeling, wordt uitgesteld. Dat meldt vakbond VMHP.

Blijf nu op de hoogte

48598 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Beide regelingen zouden ingaan per 1 januari 2020.

In de cao Politie 2018 – 2020 is afgesproken dat dienstreizen met eigen vervoer vanaf het eigen woonadres vanaf 1 januari 2020 als eigen tijd gelden. Ter compensatie zou de vergoeding voor de extra kilometers flink verhoogd worden van € 0,28 naar € 0,78 per kilometer. Bij de uitwerking bleek echter een verschil van inzicht te bestaan over de inhoud van deze afspraak en de samenhang daarvan met de afspraak over studiefaciliteiten. Daarnaast blijken er voor zowel medewerkers als de organisatie nadelige consequenties aan te zitten. Daarom willen bonden en werkgever het komende half jaar gebruiken om tot een alternatief te komen. Vooralsnog gaat de kilometervergoeding dan ook niet omhoog en blijft de bestaande regeling van kracht.

Ook zou per 1 januari 2020 een nieuwe studiefaciliteitenregeling ingaan. Vanwege de ontwikkelingen in het politieonderwijs wordt deze afspraak voorlopig ‘on hold’ gezet. Bonden en werkgever verwachten de komende jaren verschillende veranderingen in het politieonderwijs die invloed hebben op de studiefaciliteitenregeling. Als voorbeeld wordt de verschuiving van onderwijs op opleidingslocaties naar (digitaal) onderwijs op de werkplek en thuis, genoemd. Daarom is afgesproken de ontwikkelingen af te wachten en daarna tot een nieuwe regeling te komen.

VMHP benadrukt dat het zoeken naar alternatieven voor beide cao-afspraken, niet betekent dat de afspraken van tafel zijn. “Mocht blijken dat het niet lukt om een betere oplossing te vinden, dan zal opnieuw bekeken worden op welke manier we omgaan met de uitvoering van deze twee cao-afspraken”, schrijft de vakbond op haar website.

Door: Redactie Ambtenarensalaris