Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO-afspraken reiskosten Politie per 1 januari 2020

22 januari 2019 – De hogere reiskostenvergoeding en afschaffing van de dagcomponent zoals afgesproken in de cao Politie 2018 – 2020, gaan in per 1 januari 2020. Dat melden de politiebonden.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen najaar kwamen bonden en werkgever overeen dat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer omhoog gaat van €0,18 naar €0,19 per kilometer. Hier staat tegenover dat de dagcomponent van €4,95 wordt afgeschaft. Voor beide afspraken was nog geen ingangsdatum bedongen. Omdat beide afspraken ook verwerkt moeten worden in het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp), wat tijd vergt, is 1 januari 2020 nu als ingangsdatum vastgesteld. In de cao werd ook afgesproken dat dienstreizen met eigen vervoer tussen de eigen woning en een andere plek dan de officiële werkplek, vanaf 1 januari 2020 als eigen tijd tellen met een flink hogere kilometervergoeding daar tegenover (van €0,28 naar €0,78). Nu ook de hogere kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en afschaffing van de dagcomponent per die datum gelden, lopen de verschillende afspraken synchroon met elkaar.

Door: Redactie Ambtenarensalaris