Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: bonden en werkgever oneens over overgangsbeleid N5

19 november 2019 – Politiekundigen niveau 5 moeten na drie jaar automatisch bevorderd worden tot Operationeel Expert of Operationeel Specialist, van schaal 8 naar schaal 9. Dat is afgesproken in de cao Politie 2018 – 2020.

Blijf nu op de hoogte

48675 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Over wie daar voor in aanmerking zouden moeten komen, kunnen bonden en werkgever het nog niet eens worden. Dat melden de politiebonden.

Bonden en werkgever zijn het er over eens dat ook huidige politiekundigen via overgangsbeleid de bevordering naar een functie in schaal 9 moeten kunnen maken. Maar hebben zij het N5-diploma via een doorstroomopleiding behaald, dan zouden ze daar geen aanspraak op maken, vindt de werkgever. Alleen medewerkers die nog geen eerder loopbaanpad hebben bewandeld, zouden dan recht hebben op het overgangsbeleid. De bonden vinden echter dat de werkgever hierin hetzelfde beleid moet volgen als eerder dit jaar voor N4-politiemensen. Ook wijzen ze op de principe-afsrpaak uit de vorige cao dat politiemedewerkers na verloop van tijd een functie moeten gaan vervullen die overeenkomt met hun opleidingsniveau, de OS- of OE-functie bij een N5-politiediploma. Omdat de doorstroomopleiding is gevolgd op verzoek van de werkgever, heeft dit bij de betrokkenen verwachtingen gewekt, aldus de bonden.

De werkgever heeft aangegeven nogmaals na te gaan hoe de huidige doorstromers alsnog meegenomen kunnen worden. Voor toekomstige doorstromers weigert de werkgever dit volgens de bonden vooralsnog pertinent. Het is nu wachten op een voorstel van de werkgever.

N2 en N3-doorstromers
Ook voor medewerkers die zijn doorgestroomd van niveau 2 naar niveau 3 en nog een nieuwe stap willen maken, bekijkt de werkgever de mogelijkheden om alsnog door te kunnen stromen. Aan deze groep stelde de werkgever eerder twee beperkende eisen: zij mogen hun N3-diploma niet via een doorstroomtraject behaald hebben én moeten eerst hun N4-diploma halen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris