Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: meerderheid akkoord met onderhandelaarsresultaat capaciteit & vroegpensioen

25 mei 2020 – Met een steun van 65 procent heeft de achterban van de vier politiebonden ingestemd met het op 17 april bereikte onderhandelingsresultaat over capaciteit, opleiding en vroegpensioen.

Blijf nu op de hoogte

47293 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

6.071 politiemensen brachten tussen 30 april en 14 mei hun stem uit via een digitale ledenpeiling. De vraag die in de ledenpeiling centraal stond was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond?  Zo’n tweederde van de respondenten (65 procent) reageerde daar instemmend op. 24 procent van de respondenten vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. De overige 11 procent had geen duidelijk oordeel over de gemaakte afspraken.

Morgen ondertekenen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden het akkoord in Den Haag.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat vervroegde uittreding, capaciteit en politieonderwijs – arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris