Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: overgangsbeleid doorstroom zittend personeel

11 maart 2019 – Bonden en werkgever hebben afspraken gemaakt over overgangsbeleid voor doorstroom van huidige politiemedewerkers. Aanleiding is de doorstroomafspraak in de cao politie 2018 – 2020. Dat meldt vakbond ANPV.

Blijf nu op de hoogte

48538 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
In de cao is afgesproken dat toekomstige medewerkers de garantie krijgen dat ze binnen maximaal tien jaar doorstromen naar een seniorfunctie, als zij een diploma op MBO 4-niveau op zak hebben en aan bepaalde voorwaarden voldoen. De afspraken zijn onlangs uitgebreid en er is een overgangsregeling opgesteld voor huidig personeel. Volgens ANPV is de werkgever na stevig onderhandelen akkoord gegaan met onderstaande afspraken:

  • De garantie geldt niet alleen voor Generalisten met een MBO 4 (N4) basispolitiediploma in de GGP en Tactische Opsporing, ook Generalisten in andere vakgebieden uit het LFNP-domein Uitvoering vallen onder de afspraak.
  • Medewerkers die zijn opgeleid voor de Politieopleiding PO2002, vallen onder de afspraak als zij op basis van de conversietabel (zie afbeelding hieronder) gelijk worden gesteld met de N4 basispolitieopleiding.
  • Het overgangsbeleid is ook van toepassing op aspiranten die nu de opleiding doen. Het gaat dan om medewerkers die de volledige N4-opleiding volgen en de groep die de N4-opleiding minus twee modules volgt en een N3-diploma krijgt.
  • Medewerkers die al een N3-basispolitiediploma hebben, krijgen de kans om via een doorstroomopleiding alsnog het N4-diploma te behalen. Met dit diploma op zak worden zij ook in de garantieregeling ingepast.┬áDeze afspraak geldt niet voor medewerkers die na het behalen van het N2-diploma een N3-doorstroomopleiding hebben gevolgd.

Gefaseerde invoering
Omdat de regeling geldt voor 20.000 politiemensen, is in de cao afgesproken de regeling gefaseerd in te voeren. Medewerkers met de meeste dienstjaren krijgen voorrang. ANPV meldt verder dat de betreffende medewerkers de komende jaren een gegarandeerd aanbod op een senior functie in de GGP of Tactische Opsporing krijgen, mits er geen sprake is van een onvoldoende beoordeling.

Ook hebben bonden en werkgever afgesproken dat de doorstroom voor zittend personeel naar de politieopleiding N5 (HBO) wordt verhoogd naar 50 procent. Ook dit biedt ruimte voor doorstroom naar seniorfuncties.

Uiterlijk in 2034 moeten alle betrokken medewerkers (incl. de aspiranten) een aanbod voor een seniorfunctie hebben gehad. Daarom wordt jaarlijks gepolst of de doorstroom op schema ligt en of aanvullende acties nodig zijn. 2034 is gebaseerd op aspiranten die in 2021 naar school gaan. Met de komende verwachte uitstroom van de 55+-ers is de verwachting dat het overgangsbeleid eerder voltooid is. De bonden zien 2034 dan ook als een worst case scenario.

Door: Redactie Ambtenarensalaris