Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Politie: overgangsbeleid N4 naar seniorfunctie afgerond

20 mei 2019 – In het kader van de doorstroomafspraken in de cao politie 2018 – 2020, is er een akkoord over de promotie van generalisten MBO4 naar een seniorfunctie. Doel van de cao-afspraak is garantie op een functie waarvoor men is opgeleid.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Begin maart werd duidelijk wie onder de regeling voor een seniorfunctie niveau 4 vallen. Naast de medewerkers met een basisopleiding op niveau 4, gaat het om aspiranten die de opleiding volgen en medewerkers met een basisopleiding niveau 3 die de opleiding op niveau 4 succesvol afronden. Voor die laatste groep geldt een uitzondering voor medewerkers die het N3-diploma ontvingen via een doorstroomopleiding.


Infographic: politiebonden

Om in aanmerking te komen voor promotie, moet de medewerker zich op tijd aanmelden en een voldoende beoordeling hebben. Volgens de politiebonden is er jaarlijks ruimte voor 750 bevorderingen naar een seniorfunctie. In de praktijk zal dit zelfs nog meer zijn door de grotere uitstroom van oudere medewerkers en de doorstroom van senioren naar een N5-functie. Medewerkers worden bevorderd op basis van het aantal dienstjaren, vanaf de start van de opleiding. Hoe meer dienstjaren, hoe eerder de medewerker aan de beurt is. Promotie naar de seniorfuncties geldt voor alle LFNP-functies in het domein Uitvoering. Wel geldt een uitzondering voor medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), omdat daar al gunstige loopbaanafspraken gelden.

Met de gemaakte afspraken krijgen politiemedewerkers de garantie dat ze binnen maximaal tien jaar doorstromen naar een seniorfunctie. Maar als het aan de bonden ligt, gaat het verder dan dat. Zij vinden dat iedereen ook in de verdere loopbaan, na het eerste loopbaanpad, uitzicht moet houden op doorstroom. Dan zijn er ook voor medewerkers met een N2-diploma die zijn doorgestroomd naar niveau 3 weer doorgroeimogelijkheden.

Overgangsbeleid N2 en N5
De komende tijd werken de bonden en werkgever aan loopbaanafspraken voor N2- en N5-gediplomeerden.

Bekijk hier de infographic over het overgangsbeleid in pdf.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay