Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Extra uitkering voor praktijkbegeleiders en docenten Politie

20 juni 2022 – Politiemedewerkers die tussen 1 november 2022 en 1 november 2025 minstens twee jaar praktijkbegeleider voor het basispolitieonderwijs of docent bij de Politieacademie zijn, ontvangen hiervoor een uitkering werving en behoud (w&b) van maximaal 3.000 euro. Dat melden de bonden.

Vorig jaar werd al een gratificatieregeling afgesproken voor praktijkbegeleiders in schaal 7. De uitkering w&b komt daar bovenop.

Compensatie inkomensachteruitgang
Omdat politiemedewerkers bang zijn voor inkomensachteruitgang als zij tijdelijk de rol van praktijkbegeleider of docent vervullen, wordt het steeds lastiger om begeleiders en docenten te vinden. Met name het minder kunnen draaien van onregelmatige diensten en het verliezen van OVW spelen hierbij een rol. Dat effect is nog versterkt door de recente cao-afspraak over een extra tegemoetkoming voor politiemedewerkers in uitvoerende functies tot en met schaal 9, ter compensatie van de extra werkdruk door onderbezetting.

Achterstand verkleinen
Met de uitkering w&b hoopt de korpsleiding meer medewerkers te motiveren om praktijkbegeleider of docent te worden of dit langer te blijven. Dit is extra nodig om de achterstand op opleidingsgebied te verkleinen.

De uitkering w&b bestaat uit de onderstaande afspraken:

  • Wie momenteel praktijkbegeleider of docent is of daar uiterlijk 1 november 2023 mee start ontvangt een uitkering w&b van 3.000 euro. Deze uitkering wordt in twee keer uitbetaald: 1.500 euro na één jaar en nog eens €1.500 na twee jaar.
  • Voor de huidige praktijkbegeleiders en docenten start de tweejarige w&b periode op 1 november 2022. Vanwege voorbereidingstijd is een eerdere ingangsdatum niet mogelijk volgens de bonden.
  • Voor wie tussen 1 november 2022 en 1 november 2023 als praktijkbegeleider of docent start, geldt de begindatum vanaf wanneer ze deze rol vervullen als ingangsdatum van de twee jaar.
  • De uitkering wordt binnen twee maanden na het verlopen van het eerste en tweede jaar uitbetaald.
  • Het jaarbedrag van 1.500 euro is gebaseerd op het vervullen van de rol van praktijkbegeleider of docent voor gemiddeld 36 uur per week. Bij minder uur geldt een uitkering naar rato.
  • De uitkering telt mee voor de pensioenopbouw, maar niet voor de eindejaars- en vakantieuitkering.
  • De uitkering w&b wordt vastgelegd in een individueel besluit.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris