Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Invoering IKB Politie verder uitgewerkt

30 mei 2024 – De politiebonden en werkgever zijn het eens geworden over de praktische uitwerking van een Individueel Keuze Budget (IKB) vanaf 2025 zoals afgesproken in de cao politie 2024 – 2025.

Eind vorig jaar werd een nieuwe politie cao afgesloten voor 2024 en 2025. Daarin werd onder andere de invoering van een IKB vanaf 2025 afgesproken. In de afgelopen maanden zijn de opzet en invoering van het IKB verder uitgewerkt.

Opbouw IKB
Het IKB bestaat uit twee delen:

  • De maandelijkse (bruto) opbouw aan vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof
  • Een door de werkgever extra beschikbaar gesteld bedrag van 377 euro netto

U kunt het IKB gebruiken voor bijvoorbeeld extra verlof, investering in uw loopbaan, vitaliteit of de betaling van vakbondscontributie.

Opbouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering in december uitbetaald
Net als de opbouw nu, worden de vakantie- en eindejaarsuitkering in maandelijkse bedragen beschikbaar gesteld in het IKB. Voor de invoering vanaf komend jaar betekent dat dat het nog dit jaar opgebouwde vakantiegeld en eindejaarsuitkering nog dit jaar, in december, worden uitbetaald. In december 2024 ontvangt u dus voor zeven maanden vakantie-uitkering en één maand eindejaarsuitkering. Dat levert voor 2024 een flinke eenmalige salarisstijging op, naast de in de cao afgesproken verhogingen.

Voorkom terugbetalen toeslagen
Deze eenmalige verhoging kan gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Het hogere inkomen kan leiden tot een terugbetalingsverplichting van te veel ontvangen toeslagen. Om dit te voorkomen adviseren de bonden om uw verwachte inkomen voor dit jaar zo snel mogelijk aan de betreffende instanties door te geven zodat zij een herberekening kunnen maken en uw voorschotten op het hogere loon kunnen aanpassen.

De komende maanden worden de definitieve afspraken over het IKB vastgelegd in formele regelgeving en verwerkt in de administratieve systemen. De definitieve inhoud van de nieuwe regeling en de praktische gevolgen voor medewerkers zouden dan nog voor de zomer bekend moeten zijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris