Loopbaanbeleid politie: herinvoering basisopleiding niveau 3

2 oktober 2017 – De afgeschafte basisopleiding voor de politie op niveau 3 komt terug. In het najaar van 2018 wordt de opleiding weer ingevoerd ten koste van opleidingsplaatsen op niveau 4. Dat melden de Nederlandse Politiebond (NPB) en vakbond ANPV na overleg met de korpsleiding.

Eerder besloot de korpsleiding de basisopleiding op niveau 3 af te schaffen met als doel het opleidingsniveau binnen de politieorganisatie op te krikken. Dit leidde begin september tot een conflict met de bonden, omdat hiermee de loopbaanafspraken uit de cao in het geding komen. De bonden zijn voor een verhoging van het algehele niveau binnen de politie, maar afschaffing van niveau 3 opleidingen pakt in de praktijk slecht uit.

Overkwalificatie
In de cao politie 2015 – 2017 zijn loopbaanafspraken gemaakt ter bevordering van ontwikkelingsmogelijkheden en carrièreperspectieven. De ontwikkeling van ‘eersteloopbaanpaden’ is daar een van. Hiermee moeten medewerkers binnen een redelijke termijn in de functie geplaatst worden waarvoor ze geworven zijn. Dit voorkomt overkwalificatie en biedt de medewerker voldoende uitdaging en de mogelijkheid om door te groeien als hij over de benodigde kennis en ervaring beschikt.

Door een gebrek aan beschikbare functies op niveau 4, blijken veel politiemedewerkers na het afronden van hun basisopleiding langdurig in een functie beneden hun opleidingsniveau geplaatst te worden. Met de afschaffing van de niveau 3 opleidingen, wordt dit probleem, tegen de cao-afspraken in, verder vergroot volgens de bonden. Ook voor zittend personeel heeft de afschaffing van niveau 3 nadelige gevolgen. Hoe meer medewerkers instromen op niveau 4 (schaal 8), hoe kleiner de doorstroomkansen voor medewerkers in schaal 7. Daarnaast verstoort de afschaffing de balans tussen de functies Senior GGP, Medewerker GGP en Generalist GGP binnen de basisteams.

Om de loopbaanafspraken in de cao alsnog na te komen is er daarom volgens de bonden maar een oplossing mogelijk, namelijk het opnieuw aanbieden van de niveau 3 opleiding. Tegelijkertijd waarschuwen de bonden dat er meer nodig is om het loopbaanbeleid op langere termijn te laten werken met consequenties voor de inrichting van de organisatie en de functies waarop medewerkers worden aangesteld.

Vergrijzing
Een probleem dat het loopbaanbeleid verder belemmert is de vergrijzing binnen de politieorganisatie. Doordat politiemedewerkers steeds langer doorwerken voor zij met pensioen gaan, komen er weinig functies beschikbaar voor jongere medewerkers. Dit is mede een reden voor de acties die de politiebonden momenteel voeren voor een beter politiepensioen.

Het opleidingsaanbod vanaf 2019 nemen de bonden mee in de komende cao-onderhandelingen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris