Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe Politie CAO definitief

1 november 2018 – Ruim 61 procent van de vakbondsleden die hun stem hebben laten horen, heeft ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao politie. Daarmee is de nieuwe politie cao een feit. Dat hebben de politiebonden bekend gemaakt.

Blijf nu op de hoogte

47924 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vakbondsleden konden de afgelopen weken op het akkoord reageren. 29 procent (16.100 leden) maakte daar gebruik van, minder dan de 50 procent waar de bonden op hadden gerekend. Daarnaast bleek bij de diverse bijeenkomsten in het land dat de meerderheid positief was.

8 procent erbij
Politiemedewerkers krijgen gedurende de cao drie keer een structurele loonsverhoging. De eerste 3 procent geldt per 1 juli 2018. Ook wordt twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro uitbetaald, per januari 2018 en 2019. Daarnaast wordt per 1 januari 2019 de eindejaarsuitkering verhoogd van 8 naar 8,33 procent van het salaris. Deze verhoging wordt in december 2019 uitbetaald. Alles bij elkaar gaan de lonen met ruim 8 procent omhoog.

Naast de salarissen zijn er afspraken gemaakt om de capaciteitsproblemen en werkdruk terug te dringen. Uitgangspunt hiervoor is het door de bonden opgestelde Herstelplan. Ook mogen agenten vier keer negen uur per week blijven werken en krijgen ze meer zeggenschap over hun rooster.

Manoeuvreren
Bij de voorstemmers bestaat volgens de bonden wel enige twijfel over het vermogen van de werkgever om alle afspraken na te komen. De bonden willen dan ook strakke tijdlijnen in de uitwerking van de cao, veel transparantie en structurele controle op de voortgang. “We geven de werkgever geen ruimte om nog te manoeuvreren. Het tekenen van de cao wordt het begin van een veranderingsproces”, schrijven de bonden.

Politiepensioen
De bonden geven aan dat leden hadden gehoopt op meer afspraken rondom ouderenbeleid. Er zijn weliswaar afspraken gemaakt voor 55-plussers, maar fiscale wetten staan een goed politiepensioen nog steeds in de weg. De bonden blijven zich hier, samen met andere sectoren, hard voor maken en geven aan ieder resultaat via een clausule aan de cao te laten toevoegen.

Alle cao-afspraken zijn te lezen in het onderhandelaarsresultaat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay