Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onderhandelingen CAO Politie van start

5 oktober 2020 – Politiebonden en werkgever hebben afgelopen week afspraken gemaakt over het onderhandelingstraject voor een nieuwe cao Politie. Streven is dat er op 1 januari 2021 een nieuwe cao ligt.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Volgens de bonden worden de gesprekken gevoerd op basis van thema’s die grotendeels overlappen met de thema’s uit de cao-inzet van de bonden. Het gaat dan om inkomen, persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid, mobiliteit en organisatieontwikkeling/capaciteit. Daarmee is de inzet van de bonden leidraad voor de onderhandelingen. Tijdens de gesprekken moet blijken wat de standpunten van de werkgever op de genoemde onderwerpen zijn en hoe een akkoord kan worden bereikt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris