Pauzeregeling politie ongewijzigd ondanks protest

19 oktober 2017 – Een voorstel van de politiebonden om de pauze in uitzonderingsgevallen door te betalen, is door de werkgever afgewezen. De pauzeregeling blijft daarom ongewijzigd. Dat melden de bonden.

De pauzeregeling werd vorig jaar september ingevoerd. Volgens de bonden ontstonden er al snel problemen met de uitvoering, met name bij onderbezetting. Uitgangspunt van de regeling is dat iedere politiemedewerker ongestoord van zijn pauze kan genieten. Dit betekent dat pauze plaatsvindt in eigen tijd en dat de medewerker op dat moment niet beschikbaar en bereikbaar is voor werk. Uitzonderingen daarop zijn noodhulp en ME. In die gevallen wordt een doorbetaalde pauze ingeroosterd, omdat de medewerker direct moet kunnen bijspringen als dat nodig is.

Onderbezette afdelingen
De bonden zeggen dat de werkgever heeft gegarandeerd dat medewerkers van andere diensten van een onverstoorbare pauze kunnen genieten. In de praktijk is dit volgens hen een illusie. Op onderbezette afdelingen, zoals de meldkamer en bij Intake en Service is een onverstoorde pauze vaak niet mogelijk. Wanneer een medewerker toch werkt tijdens de pauze, dan geldt een half overuur. In de praktijk wordt dit echter niet eenduidig toegepast. “Bovendien”, zeggen de bonden, “is op deze afdelingen vaak al vooraf duidelijk dat collega‚Äôs niet van een onverstoorbare pauze kunnen genieten.”

Onbespreekbaar
Als oplossing stelden de bonden voor om een betaalde pauze in te plannen, in de gevallen waar sprake is van onderbezetting en vooraf duidelijk is dat een onverstoorbare pauze niet kan worden gegarandeerd. De bonden spreken van een tijdelijke maatregel die kan worden opgeheven zodra de personeelsbezetting op orde is. De pauzeregeling zelf hoeft dus niet aangepast te worden. De werkgever wil hier echter alleen over praten als de hele pauzeregeling opnieuw op tafel komt en de huidige uitzonderingsgroepen worden besproken. Dit vinden de bonden onbespreekbaar.

Omdat er geen wijziging plaatsvindt, wijzen de bonden op de mogelijkheid van juridische bijstand als de medewerker tijdens pauze onder druk wordt gezet om toch beschikbaar of in de buurt van het werk te blijven zonder compensatie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris