Politie betaalt te weinig loon over ouderschapsverlof

13 april 2017 – Politiemedewerkers die gebruik maken van ouderschapsverlof ontvangen mogelijk te weinig salaris. Naar aanleiding van vragen van leden, ontdekten politievakbonden NPB en ACP dat over de ouderschapsuren in veel gevallen 75 procent van het salaris wordt doorbetaald. Dit is in strijd met het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

Volgens het Barp hebben politiemensen over de ouderschapsuren recht op 75% van de bezoldiging. De werkgever berekent dit echter over het salaris. Onder bezoldiging vallen naast het salaris ook toelagen als de operationele toelage en piket (consignatietoelage). Hierdoor kunnen medewerkers te weinig uitbetaald hebben gekregen.

Bezwaar maken
De bonden adviseren medewerkers die hiermee te maken hebben, bezwaar te maken tegen de loonstrook. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de datum waarop de loonstrook in Youforce is geplaatst zijn ingediend. Als u te laat bent, kunt u bezwaar maken tegen de volgende loonstrook. Een voorbeeld bezwaarschrift, opgesteld door de ACP, vindt u hier.

Ouderschapsverlof afgelopen
Medewerkers van wie het ouderschapsverlof al is afgelopen, kunnen geen bezwaar meer maken. De bonden brengen ook deze groep onder de aandacht bij de werkgever.

Overleg werkgever
Om een en ander recht te zetten, gaan de bonden met de werkgever in gesprek over de berekeningswijze van de inhouding wegens ouderschapsverlof.

Door: Redactie Ambtenarensalaris