Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Politiebonden maken cao-inzet bekend

3 februari 2022 – De politiebonden hebben hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe cao overhandigd aan minister Yesilgöz. Focus in de inzet ligt op de salarissen, capaciteit, opleidingen en veiligheid. Morgen vindt het eerste formele overleg plaats.

Salaris
De bonden pleiten onder meer voor een structurele loonsverhoging die de inflatie over 2021 goedmaakt. In de ’tussen cao’ voor 2021 werd een salarisverhoging van 1,3 procent afgesproken. Doordat de inflatie vorig jaar opliep tot 2,7 procent is een inkomensachteruitgang van 1,4 procent ontstaan. Dit verschil willen de bonden in het komende akkoord compenseren, aangevuld met een loonsverhoging van 2 procent en een minimum van 125 euro bruto per maand. Daarnaast willen ze per 1 juli 2022 een verhoging ter hoogte van de geprognotiseerde inflatie over 2022. Een vergelijkbare constructie stellen de bonden voor voor 2023: per 1 januari 2023 de daadwerkelijke inflatie over 2022 aangevuld met 1,5 procent en een minimum van 125 euro en per 1 juli 2023 een verhoging ter hoogte van de geprognotiseerde inflatie over 2023.

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
De bonden willen het ingangsmoment van de operationele toelage  op weekdagen vervroegen van 21:00 naar 19:00 uur. Ook willen ze de vergoeding per 1 juli 2022 en 1 juli 2023 met 3 euro bruto verhogen.

Ouderschapsverlof
Politiemedewerkers hebben recht op 13 weken ouderschapsverlof tegen 75 procent van hun salaris. Per 1 augustus 2020 betaald de overheid de eerste negen weken van het ouderschapsverlof 50 procent van het salaris. De besparing die dit de werkgever oplevert, willen de bonden gebruiken voor verbetering van het ouderschapsverlof.

Capaciteit en veiligheid
Op het gebied van capaciteit pleiten de bonden voor de inrichting van een crisisorganisatie om politiemensen voldoende herstelruimte en een acceptabele balans tussen werk en privé te bieden, zoals verlof met verjaardagen en vakantie. De onvoorspelbare inzet voor onverwachte (spoed)klussen moet beter opgevangen worden. Daarnaast pleiten de bonden voor afdoende maatregelen die de veiligheid van politiemensen kunnen garanderen in tijden van onderbezetting.

Opleidingen
Volgens de bonden zijn ingrijpende afspraken en maatregelen nodig om voldoende goed opgeleide politiemensen te krijgen in de hele politieorganisatie. “Medewerkers die niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk regie kunnen voeren op hun eigen loopbaan”, schrijven de bonden.

In aanloop naar de onderhandelingen zijn de bonden in december gestart met de estafette-actie ‘WAKE-UPCALL 2022’ om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek morgen met de minister, wordt het actietraject vanaf zondag voortgezet.

Bekijk hier de volledige inzet politiebonden cao-onderhandelingen 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris