Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Politiebonden: voor 1 januari afspraken over pensioen en opleidingen

31 oktober 2019 – De politiebonden willen voor 1 januari 2020 tot overeenstemming komen over het pensioenakkoord, de uitwerking van het herstelplan en een noodscenario voor de politieopleidingen, zoals opgenomen in de cao Politie 2018 – 2020.

Blijf nu op de hoogte

47724 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat hebben ze in een brief aan de werkgever laten weten.

De afgelopen tijd voerden bonden en werkgever al verkennende gesprekken over deze onderwerpen. Nu is het tijd om tot afspraken te komen, vinden de bonden. Ze hopen er voor 1 januari 2020 met de werkgever uit te komen.

Het in juni bereikte pensioenakkoord biedt openingen om vanaf 2021 structurele en tijdelijke uittredingsregelingen te treffen, aldus de bonden. In het pensioenakkoord is afgesproken dat het kabinet gedurende vijf jaar fiscale ruimte biedt om boetevrij eerder te kunnen stoppen met werken. Concreet betekent het dat een medewerker bij maximaal drie jaar eerder stoppen met werken 19.000 euro kan krijgen. De bonden vinden dat deze tijdelijke regeling voor alle politiemedewerkers beschikbaar moet zijn en willen hier duidelijke afspraken over maken. Ook moet er een structurele regeling komen voor verlofsparen, duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheid om na de AOW-leeftijd langer door te werken of met 45 pensioenjaren te stoppen.

De toenemende capaciteitsproblematiek voedt volgens de bonden de noodzaak tot ingrijpende maatregelen voor het politieonderwijs. Zij denken daarbij aan snelle inzetbaarheid tijdens de basisopleiding en verdere ontwikkeling via vakspecialistisch onderwijs.

Door: Redactie Ambtenarensalaris