Politiebonden willen snel besluit over LFU

2 maart 2018 – Nu de RPU-regeling versoberd is, willen de politiebonden haast maken met het invoeren van de Regeling Levensfase-uren (LFU).

Blijf nu op de hoogte

43117 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat hebben zij de werkgever laten weten met daarbij het nadrukkelijke verzoek om een nieuwe ‘impact analyse’ die duidelijk moet maken wat er nodig is om de LFU in te voeren.

Door verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 en beperkende belastingwetgeving staat de Regeling Partieel Uittreden (RPU) onder druk en groeit de behoefte aan een toekomstbestendige regeling zoals de LFU. Met de LFU kunnen politieambtenaren gedurende een langere periode extra doorbetaald verlof opnemen en worden eerdere aanspraken en verworvenheden veiliggesteld.

Uitstel besluit LFU niet langer verstandig
Eerder wilden de politiebonden het besluit over de invoering van de LFU uitstellen, omdat zij eerst een oplossing wilden voor problemen als het ouderenbeleid, onderbezetting en oplopende werkdruk. Dat uitstel vinden ze nu niet langer verstandig, omdat het het risico tot afstel met zich mee brengt. De bonden zijn bang dat wanneer de regeling komt te vervallen, daar niets voor in de plaats komt. Zij wijzen daarbij ook op de werkgeversinzet voor de nieuwe cao.

Wel geven de bonden aan dat invoering van de regeling tijd kost. Zij willen de regeling daarom per 1 januari 2019 in laten gaan. Tegelijkertijd wordt er nog hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe politie cao.

Door: Redactie Ambtenarensalaris