Politiemedewerkers krijgen aanvullende reiskosten en een sportdag

6 juni 2017 – Politiemedewerkers krijgen een aanvullende reiskostenvergoeding en een vrije dag om te sporten. Ook zijn de opleidingsprofielen vastgesteld en zijn er afspraken gemaakt over de rechten van politievrijwilligers. Dat zijn volgens politievakbond VMHP de uitkomsten van het laatste overleg tussen bonden en werkgever.

Aanvullende reiskostenvergoeding
Periodiek is er overleg tussen en bonden en vertegenwoordigers van de werkgever (CGOP). Tijdens het laatste overleg werd onder andere gesproken over niet vergoede reiskosten. Veel politiemedewerkers hebben al voor de reorganisatie een andere werkplek gekregen. Bijvoorbeeld door het sluiten van politiebureaus. De extra reiskosten bleken niet altijd vergoed te zijn. Daarom is voor deze medewerkers een aanvullende reiskostenvergoeding afgesproken. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen medewerkers een verzoek indienen bij de werkgever.

Opleidingsprofielen
Aan iedere LFNP-functie is een opleidingsprofiel gekoppeld. Een groot deel van deze profielen is nu formeel vastgesteld. Hierin staan de opleidingen die nodig zijn om een functie te kunnen uitoefenen. Sommige opleidingen moeten afgerond zijn voordat u met de functie kunt beginnen. Andere opleidingen zijn functiegericht en volgt u als u al op een functie zit.

Gelijktrekken sportfaciliteiten
Afspraken over sportfaciliteiten worden gelijkgetrokken. Alle medewerkers krijgen voortaan een jaarlijkse vrije dag om deel te nemen aan een sportevenement. Daarnaast is er een aanvullende vrije dag beschikbaar voor medewerkers die deelnemen aan de sportdag van de Nederlandse Politie Sport Bond (NPSB).

Er is nog geen akkoord over het gelijktrekken van regelingen rond bedrijfsfitness en sportfaciliteiten uit de voormalige regiokorpsen en een uniforme fitnessregeling. Daarom blijven bestaande fitnessregelingen vooralsnog van kracht.

Politievrijwilligers
In het overleg is ook vastgesteld welke rechten en plichten in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) van toepassing zijn op politievrijwilligers. Daarbij is gesproken over de aanspraken bij ongevallen en (beroeps)ziektes, zoals een ongevallenverzekering, vergoeding van geneeskundige kosten en rechten bij beroepsziekten. Hetzelfde geldt voor artikelen uit het Barp die gaan over integriteit, straffen, schorsen en ontslag. Over de rechten en plichten bij verlof, vergoedingen, aanstellingen en restbepalingen wordt nog verder gepraat. VMHP verwacht dat de bepalingen eind 2017 of begin 2018 in de wetgeving worden opgenomen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris