Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Uitvoering CAO Politie 2018 – 2020 op schema

7 februari 2019 – De uitvoering van de gemaakte afspraken in de cao Politie 2018 – 2020 verloopt vooralsnog volgens planning. Dat meldt vakbond VMHP naar aanleiding van het eerste monitorgesprek.

Blijf nu op de hoogte

47585 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De toezegging van de minister dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de realisatie van de cao, was voor veel politiemensen reden om akkoord te gaan.

Afgelopen week vond het eerste monitorgesprek plaats, dat onderdeel is van de gemaakte cao-afspraken. Doel van deze gesprekken, die iedere vier maanden plaatsvinden, is toetsen of data waarop afspraken uitgevoerd moeten zijn, daadwerkelijk gehaald worden. Vorige week werd duidelijk dat er sinds de ondertekening van de cao op 1 november vorig jaar flinke stappen gezet zijn. Zo zijn onder andere de beloofde salarisverhoging en het per 1 maart 7 dagen vooraf vaststellen van de dagroosters op tijd gerealiseerd. Ook wordt begonnen met het aanstellen van 15 geestelijk verzorgers.

De partijen hebben tijdens het monitorgesprek geconcludeerd dat wat uitgevoerd moet zijn, daadwerkelijk binnen de afgesproken termijn is gerealiseerd. Naast deze positieve ontwikkeling, is er tegelijk het besef dat er nog veel en ook complexe afspraken op de planning staan.

Door: Redactie Ambtenarensalaris