Verhoging consignatievergoeding voor Dienst Specialistische Interventies (DSI)

19 december 2016 – Politiemedewerkers bij de Dienst Specialistische Interventies (DSI) krijgen per direct en met terugwerkende kracht een verhoging van €265 voor consignatievergoeding. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen de bonden en de Nationale Politie. Dat meldt politievakbond ACP.

De verhoging is gelijk aan de reguliere consignatievergoeding. De medewerkers van de DSI, waaronder Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE), ontvangen een speciale ‘DSI-vergoeding’. Deze vergoeding is bedoeld voor afkoop consignatie en onkosten (€717,95 per maand) en kledingonkostenvergoeding (€1.326,79 per jaar).

In de cao 2015-2017 is afgesproken om de reguliere consignatievergoeding per 1 januari 2016 te verhogen van €1 naar €2 per uur. DSI-medewerkers waren bij het toekennen van de hogere vergoeding door de werkgever over het hoofd gezien doordat consignatie bij de DSI deel uitmaakt van de ‘afkoop consignatie en onkosten’. Toch gaat het volgens de ACP ook hier om consignatie en moet daarom alsnog de verhoging worden toegepast.

Feit is wel dat deze component ‘afkoop consignatie en onkosten’, anders dan de consignatievergoeding voor andere groepen, in het verleden jaarlijks is geïndexeerd. Hierdoor heeft de DSI/AOE feitelijk al een hogere consignatievergoeding dan andere groepen medewerkers. Ook de minister had begrip voor de situatie waarin leden van deze bijzondere eenheden zich bevinden en hun loyale opstelling in deze tijd van constante dreiging. Hiermee rekening houdend, is voorgesteld om de vergoeding ‘afkoop consignatie en onkosten’ met €265 te verhogen . Deze verhoging is gelijk aan wat elders is afgesproken voor afkoop consignatie. Hiermee komt de ‘afkoop consignatie en onkosten’ uit op €982,95 per maand. Deze verhoging met €265 werkt terug tot 1 januari 2016.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Foto: Nationale Politie