Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Vitaliteitsbudget Politie beschikbaar

2 maart 2023 – Het eerder afgesproken vitaliteitsbudget vanaf 2023 voor de politie is nu beschikbaar. Dit jaar en komend jaar bedraagt het budget 200 euro netto voor medewerkers in een ondersteunende functie tot en met schaal 9.

Verdubbeling voor ondersteunende medewerkers
Volgens afspraak in de cao politie 2021 krijgen politiemensen vanaf dit jaar een vitaliteitsbudget van 100 euro netto per jaar. Dit bedrag kunnen politiemedewerkers gebruiken voor de aanschaf van producten of diensten die bijdragen aan fitheid en vitaliteit. Voor medewerkers met een ondersteunende functie tot en met schaal 9 is het budget voor dit jaar en komend jaar verdubbeld. Deze tijdelijke verhoging is afgesproken in de huidige cao en is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van ondersteunende medewerkers in een periode van onderbezetting. Deze tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tijdelijke tegemoetkoming die uitvoerende medewerkers van 2022 tot en met 2024 krijgen. In aanvulling op de oorspronkelijke afspraak is het budget ook beschikbaar voor alle aspiranten.

Inflatiecorrectie en declaratie
Het standaard budget van 100 euro netto groeit vanaf 2024 mee met de cao-lonen. Gekochte producten of diensten kunnen maar een keer per jaar worden gedeclareerd. Dat betekent dat u zolang u nog budget over hebt, uw facturen het beste kunt bewaren om alles in een keer te declareren. U kunt geen budget meenemen naar een volgend jaar.

U bepaalt zelf
U heeft voor de declaratie geen toestemming van uw leidinggevende nodig. U bepaalt zelf of het product of de dienst die u wilt declareren uw fitheid en vitaliteit bevordert. Wel vindt er steekproefsgewijs controle plaats. Voorbeelden van zaken die u kunt declareren uit het vitaliteitsbudget zijn sportkleding en -benodigdheden, lidmaatschap van een sportvereniging of fitnessabonnement, voedingssuplementen, coaching of een health check.

RAP uitgesloten
Producten of diensten die u aanschaft via de RAP-regeling kunt u niet declareren op het vitaliteitsbudget.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris