Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Voorstel vroegpensioen Politie niet naar wens

25 februari 2020 – Zoals beloofd, heeft minister Grapperhaus een voorstel gedaan voor een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politie. Een voorstel dat volgens de bonden nog steeds mijlenver afligt van hun inzet. De bonden gaan dan ook verder met het voorbereiden van acties.

Blijf nu op de hoogte

47584 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De minister wil in eerste instantie alleen een regeling treffen voor 2021 en 2022. In die periode zou de regeling alleen gaan gelden voor executieve medewerkers die in 2021-2022 ontslagen worden en op dat moment tenminste 65 jaar oud zijn, minimaal een half jaar voor hun aow-leeftijd zitten en ten minste 40 politiedienstjaren hebben. Zij krijgen een overbruggingsuitkering van € 1.765,67 per maand bij een dienstverband van 36 uur of meer. De regeling zou van toepassing zijn op zo’n 3.000 medewerkers, circa 5 procent van het totale personeel.

Het voorstel betekent onder andere dat politiemedewerkers maximaal twee jaar voor hun aow-leeftijd kunnen stoppen, in plaats van de in het pensioenakkoord voorgespiegelde drie jaar.

Daarnaast houdt de minister vast aan het afzonderlijk oppakken van het capaciteitsprobleem. Bonden en medewerkers vinden echter dat capaciteit en vroegpensioen bij elkaar horen en dat er één afsprakenpakket moet komen.

Met dit resultaat zijn de bonden van mening dat acties nodig zijn om alsnog tot een gewenst resultaat te komen. Daarom komen de regionale actieteams op 11 maart bij elkaar om hier over te praten.

Bekijk hier het voorstel van de werkgever. 

Door: Redactie Ambtenarensalaris