Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

7 procent erbij in CAO Provincies 2022 – 2023

28 juni 2022 – Provincieambtenaren krijgen 7 procent meer salaris en een minimumuurloon van 14 euro. Ook worden de functieschalen per 1 januari 2022 met 75 euro verhoogd, op basis van een fulltime dienstverband. Dat hebben de provinciale werkgevers en vakbonden afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao provincies.

De lonen gaan in twee stappen omhoog. De eerste verhoging van 3 procent gaat komende maand in. Per 1 januari 2023 volgt een tweede stijging van 4 procent. Met de invoering van het minimumloon van 14 euro per uur bedraagt het minimum maandsalaris 2.184 euro bruto.

Uiterlijk in november worden de salarisafspraken doorgevoerd.

Corona-, thuiswerk- en internetvergoeding
Als beloning voor de getoonde flexibiliteit en ter compensatie van de kosten voor thuiswerken tijdens de coronapandemie ontvangen provincieambtenaren een vergoeding van 500 euro op fulltime basis en naar rato van het dienstverband tussen 1 januari en 1 september 2022. Daarnaast ontvangen medewerkers per 1 januari 2023 een thuiswerk- en internetvergoeding van 3 euro netto per thuiswerkdag, ongeacht het aantal werkuren op die dag.

Ouderschapsverlof
In verband met de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) worden de afspraken voor betaald ouderschapsverlof aangepast. In de nieuwe wet hebben medewerkers recht op doorbetaling van de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof tegen 70 procent van het salaris, mits het verlof in het eerste levensjaar wordt opgenomen. De provinciale werkgevers vullen dit aan tot 100 procent. De aansluitende vier weken (week 10 tot en met 13) betaalt de werkgever voor 75 procent door.

Lief en leed verlof
De mogelijkheden voor het opnemen van bijzonder verlof worden uitgebreid met twee dagen voor ‘lief en leed’. Hiermee kunnen werknemers voor hen belangrijke levensgebeurtenissen invullen met bijzonder verlof zonder dat er sprake hoeft te zijn van een familieband.

Diversiteitsverlof
Tot slot zijn er afspraken gemaakt over diversiteitsverlof. Via een pilot in 2023 kunnen de zeven in de cao genoemde feestdagen worden gewisseld met andere dagen religieuze of culturele feestdagen. Medewerkers kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om door te werken op Hemelvaartsdag en vrij te nemen voor het Suikerfeest. De pilot wordt eind 2023 geëvalueerd.

De cao provincies loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao provincies 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris